Compare Listings

Paketat e publikimit

Zgjidhni paketën që ju përshtatet

FALAS

0.00

 • Periudha e publikimit: 1 muaj
 • Prona të publikuara: 1
 • Prona të diferencuara**: Jo
 • Promocion i avancuar: Jo

PLUS*

9.99

 • Periudha e publikimit: 2 muaj
 • Prona të publikuara: 1
 • Prona të diferencuara: 1
 • Promocion i avancuar***: Po

AGJENCI

149.99

 • Periudha e publikimit: 3 muaj
 • Prona të publikuara: 50
 • Prona të diferencuara: 25
 • Promocion i avancuar***: Po

* Për paketën PLUS ofrojmë rikthimin e pagesës në rast se prona nuk shitet brenda periudhës së afishimit.
** Pronat e diferencuara janë ato publikime që kanë një afishim më të lartë duke e etiketuar si “E spikatur” (Featured).
*** Promocioni i avancuar është promovimi me mjete të tjera komunikimi, përfshi Email Marketing.